Zambratija History

Obala kod Zambratije bila je dobro posjećena već u prethistorijsko doba. Na obližnjem brdu Romanija bila je stara gradina koja je nažalost uništena izgradnjom vodospremnika. Bila je to idealna lokacija za takvu vrstu naselja jer se odavde moglo nadzirati more kod Zambratije i velik dio zaleđa.

U rimsko doba naselje je premješteno na obalu, što nam potvrđuju ruševine nekih građevina iz toga doba, možda skladišta koja su bila u sklopu pristaništa i koja se danas nalaze nedaleko od luke. Zidovi su im sagrađeni od pravilno isklesanog kamena i dobro su sačuvani.

Od iskopina koje su ovdje pronađene jedna krasi južni zid crkvice u Zambratiji. Radi se o nadgrobnom spomeniku iz I. stoljeća poslije Krista pronađenom 1986. prilikom kopanja za izgradnju infrastrukture. Iz natpisa saznajemo da su je Teidius Donatus i Teidia Zosima dali izraditi za pokojnog sina. Osim brojnih ukrasa, na ovom nadgrobnom spomeniku nalaze se, nažalost oštećeni, reljefi triju spomenutih ličnosti.

Zambratija je nekada bila malo ribarsko selo, a danas je jedno od najpoznatijih turističkih naselja na ovom području, što potvrđuju mnoge nove kuće i vikendice. Ime joj navodno potječe od imena Zuannea Brattija, jednog od nekadašnjih vlasnika feuda, koji joj je poklonio više pažnje kad je prestala opasnost od neprijateljskih provala i kad je kaštel Sipar postao neudoban za svakidašnji život. Cijeli je feud 1552. od obitelji Bratti prešao u vlasništvo grofova Rota iz Momjana, koji su stoljećima zadržali vlasništvo nad njim.

O postojanju spomenutog feuda svjedoči i natpis na pročelju crkve okrenutom prema moru, gdje se Blažena Djevica spominje kao phoeudi tutelarium (zaštitnica feuda), a navedena je i godina obnove 1752.

Danas je ova mala sakralna građevina posvećena sv. Mariji Magdaleni i pripada umaškoj župi. Sama crkva ima zanimljiv oblik jer joj je apsida polukružna. Uglovi na pročelju prema moru napravljeni su od vješto isklesanog neožbukanog kamena, dok je preostali dio crkve ožbukan. Karakteristična su tri kamena vrška na vrhu. Na suprotnoj strani, iznad apside, nalazi se preslica. U početku je ulaz bio s mora, no 60-ih godina XIX. stoljeća otvorena su druga vrata na južnom zidu. Unutrašnjost crkve vrlo je jednostavna. Na jedinom je oltaru slika s likom raspetog Isusa, pored njega su Blažena Djevica Marija i sv. Ivan evanđelist, a u podnožju križa je svetica zaštitnica. Zidove krase i druge značajne slike.

Nekada su se u Istri održavale mnoge procesije. Tako je bilo i u župama na Umaštini. Povorke vjernika iz umaške i savudrijske župe stizale su u Zambratiju, gdje su se sastajale dva dana prije Velike Gospe radi blagoslova okolnih polja.